مشاوره تخصصی 

گیاه پزشکی کنـدو

_

گروه کشاورزی کندو برای حل مشکلات گلخانه داران و کشاورزان محترم خدمات مشاوره جهت کاهش بیماری و آفات و افزایش بازدهی محصولات کشاورزان را فراهم کرده است تا به آسانی با کارشناسان آبان در ارتباط باشند.

با توجه به افزایش روزافزون جمعیت امنیت غذایی و تأمین غذا از اولین نیازهای حیاتی جوامع بشری است استفاده مناسب از منابع تولید مانند خاک، آب، نیروی انسانی، کودهای شیمیایی، سموم دفع آفات و بیماری‌ها لازمه تولید پایدار و درنتیجه رسیدن به امنیت غذایی است.

 

کارشـناسی شـده و تخصصی

فرم درخـواست مشاوره گیاه پزشکی کنــدو

_

مهم ترین

اهـداف گیاه پـزشکی

_

مهم‌ترین اهداف گیاه‌پزشکی، کنترل و یا به حداقل رساندن خسارات ناشی از آفات و بیماری‌های گیاهی و درنتیجه بالا بردن راندمان تولید و افزایش بهره‌وری از منابع تولید است.

گیاه‌پزشک با تشخیص به‌موقع و دقیق آفات و عوامل بیماری‌زای گیاهی، شناسایی کمبودهای تغذیه‌ای گیاهان و جلوگیری از ضعیف شدن گیاهان در اثر کمبودها، باعث جلوگیری یا به حداقل رساندن خسارت به گیاهان شده و از کاهش عملکرد کمی و کیفیت محصولات جلوگیری می‌کند.