مشاوره گیاه پزشکی و کشاورزی

این مجموعه با جذب کارشناسان مجرب در رشته گیاهپزشکی ، زراعت ، مکانیک و بازرگانی توانسته نقش موثری در توزیع سموم و کودهای با کیفیت و همچنین بهینه سازی و بالابردن کمیت و کیفیت محصولات کشاورزی ایفا نماید و به واسطه ارتباط بسیار نزدیک با واحد فنی شرکت های معتبر به خصوص شرکت دیسپر اسپانیا و استفاده از محصولات تخصصی در سبد کالا توانسته تاثیری مثبت در کنترل تغذیه گیاهی و ** بازارپسندی خصوصا در بحث صادرات محصولات کشاورزی

بزرگترین هدف ما کمک به تولیدکنندگان بخش کشاورزی در راستای تولید با کیفیت به خصوص در بحث صادرات بوده به نحوی که لایق تولید کننده و کشاورز ایرانی باشد

با توجه به پتانسیل های این مجموعه در بخش فنی و تامین بهترین نهاده ها و تعاملات و ارتباطات با مراکز علمی و تحقیقاتی و همچنین شرکت های معتبر می توانیم ادعا کنیم که در زمینه تغذیه گیاهی فضای باز و گلخانه ای و همچنین تشخیص و کنترل آفات و بیماریها همراه خوبی برای تولیدکنندگان میهن عزیزمان باشیم همانگونه که در این ده سال فعالیت بوده ایم

در حال بروزرسانی…